Zumba回歸—超值z卡專案

 

 

人人都能上手的運動舞蹈!脂肪終結者 - ZUMBA is coming to town !

 

每週二 1750-1850@諾瑪本館 with 跳舞貓 kit

 

 

👉Zumba影片:

https://youtu.be/GwTxCWEcUZw

 

 

首次體驗課-諾瑪大地課程初次體驗499

 

超值Z卡方案—連報4堂 $1688

 

👉預約諮詢請加 LINE ID: @nomad